ანგარიშები | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ანგარიშები
13 ივლისი, 2011

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა საარჩევნო რეფორმებზე მომუშავე პოლიტიკურ პარტიებს

მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, ახალი თაობა – ახალი ინიციატივა და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 2010 წლის ნოემბრიდან აქტიურად ვაკვირდებოდით საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით გამართულ მოლაპარაკებების პროცესს, რომელიც საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) ტექნიკური მხარდაჭერით მიმდინარეობდა.

13 ივლისი, 2011

საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემა დაბა მესტიის მაგალითზე, 2011 წლის ივლისი

2011 წლის 12 ივლისს ოთხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ – ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა", "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია", "საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო", "საქართველოს რეგიონული მედია ასოციაცია"– პროექტის „საკუთრებია უფლების დაცვა საქართველოში“ ფარგლებში წარმოადგინა მეორე, შუალედური ანგარიში.

27 მაისი, 2011

დაინტერესებულ მხარეთა სემინარი: საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის (NIS) შეფასება.

ორშაბათს, 30 მაისს, "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო" გამართავს სემინარს საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასების შესახებ. ეს არის ხარისხოვრივი კვლევა, რომელიც საქართველოში პირველად ჩატარდა და მოიცავს იმ 12 ინსტიტუტის ფუნქციისა და სიძლიერის ანალიზს, რომლებიც წამყვან როლს ასრულებენ საქართველოში კორუფციასთან ბრძოლასა და მის პრევენციაში.

10 მაისი, 2011

პარლამენტში 2003 წლის შემდეგ დარეგისტრირებული ლობისტების სია

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა– საქართველოს" მიერ მოთხოვნის მიხედვით პარლამენტის ადმინისტრაციამ გამოგვიგზავნა იმ კერძო და იურიდიული პირების სია, რომლებიც დარეგისტრირდნენ პარლამენტში 2003 წლის შემდეგ. ინფორმაცია მიღებულია 2011 წლის 19 აპრილს.

28 აპრილი, 2011

ანოტირებული ბიბლიოგრაფია ინგლისურ ენაზე იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ საქართველოში (მეოთხე ვარიანტი, განახლებულია 2011 წლის 28 აპრილს)

ანოტირებული ბიბლიოგრაფია ინგლისურ ენაზე შეიცავს 150-ზე მეტ დოკუმენტს თავისი მოკლე აღწერილობითა და შესაბამისი ბმულებით, რომელიც შეეხება იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხებს საქართველოში. მათ შორისაა მთავრობის საჯარო დოკუმენტები, რომელიც სხვაგან არ არის ხელმისაწვდომი. აღნიშნული ბიბლიოგრაფია რეგულარულად ახლდება, ბოლო განახლება 2011 წლის 28 აპრილს მოხდა.

გვერდები