ანგარიშები | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ანგარიშები
03 აგვისტო, 2012

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ აქვეყნებს კვლევას „კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში“

თბილისი, 2012 წლის 3 აგვისტო – „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ უახლესი კვლევა, „კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში“, გამოაქვეყნა. ანგარიშში გაანალიზებულია საქართველოში არსებული კონკურენციის ინსტიტუციური ჩარჩო და ნავთობპროდუქტებისა და სურსათის ბაზრებზე კონკურენციის თვალსაზრისით არსებული პრობლემები.

20 ივლისი, 2012

ახალი ანგარიში: „სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა“

დაუყოვნებლივ გასავრცელებლად 2012 წლის 20 ივლისი, თბილისი – „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ პროექტის „გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული პოლიტიკური ფინანსები საქართველოში“ ფარგლებში აქვეყნებს ახალ ანგარიშს  „სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა“.

22 ივნისი, 2012

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ფარმაცევტული ბაზრის კვლევას აქვეყნებს

დაუყოვნებლივ გასავრცელებლად თბილისი, 22 ივნისი, 2012 – „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ქართული ფარმაცევტული ბაზრის შესახებ ახალ ანგარიშს აქვეყნებს. ანგარიშში ხაზგასმულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი:

გვერდები