ჩვენი გუნდი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი გუნდი

უფროსი თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი
რეგიონული ოფისების მენეჯერი

თბილისის წარმომადგენლობა

HR მენეჯერი / ადმინისტრაციული ოფიცერი
დონორებთან ურთიერთობის მენეჯერი / პროექტის მენეჯერი
კომუნიკაციების და PR მენეჯერი
ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
მთავარი იურისტი
უფროსი ანალიტიკოსი
იურისტი / ანალიტიკოსი
ფონდების მოძიების მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი
ფინანსური ოფიცერი
მძღოლი
უფროსი ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
ფინანსური კოორდინატორი
იურისტი / ანალიტიკოსი
ვიზუალური მედიის პროდიუსერი
IT პროექტის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი
იურისტი
იურისტი
უფროსი ანალიტიკოსი
ადმინისტრაციული ასისტენტი

ბათუმის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი
იურისტი
იურისტი

ქუთაისის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი

ზუგდიდის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი
იურისტი

ახალციხის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი

თელავის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი

სტაჟირების პროგრამა

სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი