ჩვენი გუნდი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი გუნდი

უფროსი თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი
რეგიონული ოფისების მენეჯერი

თბილისის წარმომადგენლობა

HR მენეჯერი / ადმინისტრაციული ოფიცერი
დონორებთან ურთიერთობის მენეჯერი / პროექტის მენეჯერი
კომუნიკაციების და PR მენეჯერი
ადმინისტრაციული ასისტენტი
მთავარი იურისტი
მთავარი იურისტი
უფროსი ანალიტიკოსი
იურისტი / ანალიტიკოსი
ინფორმაციის ოფიცერი
ფონდების მოძიების მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი
ფინანსური ოფიცერი
მძღოლი
უფროსი ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
ფინანსური კოორდინატორი
იურისტი / ანალიტიკოსი
ვიზუალური მედიის პროდიუსერი
IT პროექტის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი
იურისტი
იურისტი
ანალიტიკოსი

ბათუმის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი
იურისტი
იურისტი

ქუთაისის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი
იურისტი

ზუგდიდის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი
იურისტი

ახალციხის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი

თელავის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი

სტაჟირების პროგრამა

სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
Intern
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი