ENG
ჩვენი გუნდი

უფროსი თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი

თბილისის წარმომადგენლობა

ფინანსური კოორდინატორი
უფროსი ანალიტიკოსი
ვიზუალური მედიის პროდიუსერი
პროექტების კოორდინატორი
უფროსი ანალიტიკოსი
ინფორმაციის ოფიცერი
მთავარი იურისტი
იურისტი
უფროსი ანალიტიკოსი
უფროსი ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
იურისტი
მთავარი იურისტი
IT პროექტის მენეჯერი
უფროსი ანალიტიკოსი
ადმინისტრაციული ასისტენტი
პროექტის მენეჯერი / ფონდების მოძიების მენეჯერი
იურისტი
HR მენეჯერი / ადმინისტრაციული ოფიცერი
მკვლევარი
ანალიტიკოსი
კომუნიკაციების ოფიცერი
ფინანსური ოფიცერი
იურისტი / ანალიტიკოსი

ბათუმის წარმომადგენლობა

იურისტი
რეგიონული ოფისების მენეჯერი
ანალიტიკოსი
იურისტი

ქუთაისის წარმომადგენლობა

იურისტი
რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი

ზუგდიდის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი
იურისტი