ჩვენი გუნდი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი გუნდი

უფროსი თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი
რეგიონული ოფისების მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი

თბილისის წარმომადგენლობა

დონორებთან ურთიერთობის და ფონდების მოძიების მენეჯერი
იურისტი
პროექტის მენეჯერი
ადმინისტრაციული ასისტენტი
მძღოლი
ოპერაციების მენეჯერი
კომუნიკაციების და PR მენეჯერი
ანალიტიკოსი
პროექტის კოორდინატორი
მთავარი იურისტი
მთავარი ეკონომისტი
მთავარი იურისტი
პროექტის მენეჯერი
ფინანსური ოფიცერი
უფროსი ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
ფინანსური კოორდინატორი
იურისტი / ანალიტიკოსი
ვიზუალური მედიის პროდიუსერი
IT პროექტის მენეჯერი
მთავარი იურისტი
უფროსი ანალიტიკოსი
იურისტი

ბათუმის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი
იურისტი
იურისტი

ქუთაისის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი

ზუგდიდის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი

ახალციხის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი

სტაჟირების პროგრამა

სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი