ანგარიშები | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ანგარიშები
03 აგვისტო, 2012

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ აქვეყნებს კვლევას „კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში“

თბილისი, 2012 წლის 3 აგვისტო – „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ უახლესი კვლევა, „კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში“, გამოაქვეყნა. ანგარიშში გაანალიზებულია საქართველოში არსებული კონკურენციის ინსტიტუციური ჩარჩო და ნავთობპროდუქტებისა და სურსათის ბაზრებზე კონკურენციის თვალსაზრისით არსებული პრობლემები.

20 ივლისი, 2012

ახალი ანგარიში: „სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა“

დაუყოვნებლივ გასავრცელებლად 2012 წლის 20 ივლისი, თბილისი – „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ პროექტის „გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული პოლიტიკური ფინანსები საქართველოში“ ფარგლებში აქვეყნებს ახალ ანგარიშს  „სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა“.

22 ივნისი, 2012

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ფარმაცევტული ბაზრის კვლევას აქვეყნებს

დაუყოვნებლივ გასავრცელებლად თბილისი, 22 ივნისი, 2012 – „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ქართული ფარმაცევტული ბაზრის შესახებ ახალ ანგარიშს აქვეყნებს. ანგარიშში ხაზგასმულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი:

14 ივნისი, 2012

ადმინისტრაციულ საქმეთა სასამართლო მონიტორინგის ანგარიში

2012 წლის 14 ივნისი –„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო”  სასამართლოს ოთხთვიან ადმინისტრაციულ საქმეთა მონიტორინგის შედეგებს აქვეყნებს. ორგანიზაციამ 252 სასამართლო სხდომის, ჯამში 108 საქმის მონიტორინგის შედეგად, გამოავლინა სასამართლოს როგორც ძლიერი, ისე სუსტი მხარეები.

11 ივნისი, 2012

საქართველოს რეგიონული მედია: ზეწოლა ადგილობრივ მეთვალყურეზე

● მასობრივი ინფორმაციის ადგილობრივ საშუალებებში მომუშავე ჟურნალისტების  მიმართ უკანასკნელ პერიოდში დაშინებისა და დევნის არაერთი შემთხვევა ფიქსირდება

23 აპრილი, 2012

საქართველოს პარლამენტის ეთიკის კოდექსი - შემდგომი რეფორმები

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ თავის ახალ ანგარიშს წარმოადგენს, რომელიც საქართველოს პარლამენტში ეთიკის რეგულირებას შეეხება. აღნიშნული კვლევა მომზადდა ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (ეუთო) შეკვეთით დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანთა უფლებების ოფისისთვის.

27 თებერვალი, 2012

უკან გადადგმული ნაბიჯები საბიუჯეტო დაგეგმვაში (სრული ანალიზი)

   მიხეილ კუკავა 1. პროგრამული ბიუჯეტირება და მუხლებს და კოდებს შორის შიდა–პროგრამული გადანაწილების ზღვრის გაუქმება

გვერდები