ყველა პარტია

ინფორმაცია 2012 წლიდან განხორციელებული შემოწირულებების შესახებ

კონსტანტინე შარაშენიძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 9 306 ¢
მემარცხენე ალიანსი 8 295 ¢
მთლიანი საქართველო 8 108 ¢
ალექსი შოშიკელაშვილის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი 7 550 ¢
შორენა ჯანხოთელი დამოუკიდებელი კანდიდატი 5 975 ¢
ლევან ჩაჩუას ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი 5 608 ¢
მალხაზ უდესიანი დამოუკიდებელი კანდიდატი 5 364 ¢
ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობა 5 100 ¢
რეფორმატორები 4 716 ¢
ჯაბა იმერლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 4 010 ¢
საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია 3 694 ¢
აკაკი ჩხაიძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 3 415 ¢
ახალ ქრისტიან დემოკრატები 2 980 ¢
საქართველოს სახალხო ფრონტი 2 936 ¢
ნუგზარ ავალიანის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი 2 925 ¢