ყველა პარტია

ინფორმაცია 2012 წლიდან განხორციელებული შემოწირულებების შესახებ

საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია 121 120 ¢
საქართველოს გზა 88 421 ¢
დავით ჭანტურია დამოუკიდებელი კანდიდატი 86 000 ¢
ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია 84 164 ¢
ჩვენი სამშობლო 82 700 ¢
დევნილთა პარტია 65 036 ¢
მოძრაობა ამომრჩეველთა ლიგა 62 948 ¢
საქართველოს ევროპელი დემოკრატები 57 460 ¢
ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია 55 848 ¢
ზვიად ჩიტიშვილის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი 55 457 ¢
საქართველოს მშვიდობისათვის 37 686 ¢
ქართული დასი 33 639 ¢
მ.პ.გ "გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა" 31 950 ¢
ილია კოკაია დამოუკიდებელი კანდიდატი 30 900 ¢
დემოკრატიული განახლება ჩვენი საქართველო გაბრწყინდება (ჩვენები) 19 752 ¢