ყველა პარტია

ინფორმაცია 2012 წლიდან განხორციელებული შემოწირულებების შესახებ

ანდრო კაპანაძის საინიციატივო ჯგუფი 140 ¢
ერთობა რეალური იდეისათვის 130 ¢
მაია ზოიძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 120 ¢
ბესიკი თაბუნიძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 108 ¢
თეიმურაზ კონცელიძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 100 ¢
მიხეილ კაპანაძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 100 ¢
გიორგი ზღუდაძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 100 ¢
აკაკი ნიკოლაშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 100 ¢
ნოშერევან ჯამრიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 80 ¢
თეიმურაზ რუხაძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 80 ¢
ინტიზარ მიქაილოვი დამოუკიდებელი კანდიდატი 75 ¢
სრულიად საქართველოს რადიკალ-დემოკრატთა ნაციონალური პარტია 10 ¢
ნოდარ მუმლაძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 2 ¢
დავით ბასილაია დამოუკიდებელი კანდიდატი 1 ¢
ლევან ცაბაძე მერობის კანდიდატი 1 ¢