ყველა პარტია

ინფორმაცია 2012 წლიდან განხორციელებული შემოწირულებების შესახებ

ნიკოლოზ გაგნიძე დამოუკიდებელი კანდიადტი 160 ¢
ლევან ლობჯანიძე დამოუკიდებელი კანდიდაი 150 ¢
ვასილ ხაჩიძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 150 ¢
ბესიკ გვაზავა დამოუკიდებელი კანდიდატი 150 ¢
გენადი გელაშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 150 ¢
ანდრო კაპანაძის საინიციატივო ჯგუფი 140 ¢
ერთობა რეალური იდეისათვის 130 ¢
მაია ზოიძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 120 ¢
ბესიკი თაბუნიძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 108 ¢
თეიმურაზ კონცელიძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 100 ¢
მიხეილ კაპანაძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 100 ¢
გიორგი ზღუდაძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 100 ¢
აკაკი ნიკოლაშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 100 ¢
ერი 100 ¢
ნოშერევან ჯამრიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 80 ¢