ყველა პარტია

ინფორმაცია 2012 წლიდან განხორციელებული შემოწირულებების შესახებ

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს 690 197 ¢
განახლებული საქართველოსთვის 543 709 ¢
ხალხის პარტია 507 535 ¢
საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება 503 633 ¢
სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო 498 596 ¢
ქართული პარტია 461 827 ¢
ილია კოკაია დამოუკიდებელი კანდიდატი 337 400 ¢
ვასილ ხანიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 299 170 ¢
ცეზარ ჩოჩელი დამოუკიდებელი კანდიდატი 280 000 ¢
რესპუბლიკური ინსტიტუტი 251 500 ¢
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 216 858 ¢
ახალი მემარჯვენეები 203 082 ¢
ქობულეთის მომავლის ფონდი 187 012 ¢
ალექსანდრე ელისაშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 170 788 ¢
საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია 170 120 ¢