ყველა პარტია

ინფორმაცია 2012 წლიდან განხორციელებული შემოწირულებების შესახებ

შეცვალე საქართველო 4 439 ¢
ჯაბა იმერლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 4 010 ¢
საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია 3 694 ¢
აკაკი ჩხაიძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 3 415 ¢
საქართველოს სახალხო ფრონტი 2 936 ¢
ნუგზარ ავალიანის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი 2 925 ¢
მერაბ კოსტავას საზოგადოება 2 435 ¢
ჯოზეფ ალექსანდრ სმიტი დამოუკიდებელი კანდიდატი 2 161 ¢
ახალ ქრისტიან დემოკრატები 2 000 ¢
ალექსანდრე ვარდოსანიძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 1 975 ¢
ვლადიმერ ნონიკაშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 1 870 ¢
კანონი და სამართალი 1 705 ¢
ქალაქი ადამიანთა ერთობა 1 700 ¢
მომავალი საქართველო 1 656 ¢
არტაშეს პალანჯიანი დამოუკიდებელი კანდიდატი 1 650 ¢