ყველა პარტია

ინფორმაცია 2012 წლიდან განხორციელებული შემოწირულებების შესახებ

საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა 14 250 ¢
ბესარიონ თედიაშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 13 000 ¢
გიორგი აფციაური დამოუკიდებელი კანდიდატი 12 914 ¢
ირაკლი პეტრიაშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 12 088 ¢
პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა 11 338 ¢
ირაკლი ოქრუაშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 10 900 ¢
კანონი და სამართალი 10 183 ¢
თეთრები 10 063 ¢
კონსტანტინე შარაშენიძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 9 306 ¢
მემარცხენე ალიანსი 8 295 ¢
მთლიანი საქართველო 8 108 ¢
ალექსი შოშიკელაშვილის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი 7 550 ¢
შორენა ჯანხოთელი დამოუკიდებელი კანდიდატი 5 975 ¢
ლევან ჩაჩუას ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი 5 608 ¢
მალხაზ უდესიანი დამოუკიდებელი კანდიდატი 5 364 ¢