ვებპლატფორმა შექმნილია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" მიერ.

აქ თავმოყრილია ინფორმაცია 2012 წლიდან პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულებების შესახებ. ამასთანავე, ვებპლატფორმაზე შესაძლებელია მეტი ინფორმაციის მოძიება პოლიტიკური პარტიების შემომწირველების ბიზნესინტერესების შესახებ.