ყველა პარტია

ინფორმაცია 2012 წლიდან განხორციელებული შემოწირულებების შესახებ

საქართველოს მწვანეთა პარტია 11 752 ¢
პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა 11 338 ¢
ირაკლი ოქრუაშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 10 900 ¢
კონსტანტინე შარაშენიძე დამოუკიდებელი კანდიდატი 9 306 ¢
სამართლიანობისთვის 9 075 ¢
მემარცხენე ალიანსი 8 295 ¢
მთლიანი საქართველო 8 108 ¢
ალექსი შოშიკელაშვილის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი 7 550 ¢
შორენა ჯანხოთელი დამოუკიდებელი კანდიდატი 5 975 ¢
ლევან ჩაჩუას ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი 5 608 ¢
მალხაზ უდესიანი დამოუკიდებელი კანდიდატი 5 364 ¢
ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობა 5 100 ¢
რეფორმატორები 4 716 ¢
ჯაბა იმერლიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი 4 010 ¢
საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია 3 694 ¢