ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

ნეპოტიზმის სავარაუდო ფაქტები GNCC-ის მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში

28 სექტემბერი, 2016

საქართველოს კომინიკაციების ეროვნული კომისიისგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, კომისიასთან არსებულმა მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურმა 2015 წელს შრომის ანაზღაურების სახით  335,095 ლარი, ხოლო პრემიის სახით 70,978 ლარი

მუნიციპალური SMS-ები მმართველი პარტიის სამსახურში

22 სექტემბერი, 2016

ბოლო პერიოდში საქართველოს ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოები მოქალაქეებს მოკლე ტექსტური შეტყობინებისა (sms) და ელექტრონული ფოსტის სერვისით, აქტიურად უგზავნიან ინფორმაციას მათ ტერიტორიაზე დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ.

თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციები კვლავ შეიცავს უზუსტობებს

12 სექტემბერი, 2016

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” აგრძელებს თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგს. ქონებრივი დეკლარაციების გამოქვეყნება მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული ინსტრუმენტია, რომელიც ორ ძირითად მიზანს ემსახურება: თანამდებობის პირთა უკანო

ქალები გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მიღმა - გენდერული დისბალანსი კახეთის რეგიონის თვითმმართველობებში

08 სექტემბერი, 2016

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ პერიოდულად აქვეყნებს ინფორმაციას ადგილობრივ თვითმმართველობებში ქალთა წარმომადგენლობის შესახებ. ბოლო მსგავსი მასშტაბური კვლევა ორგანიზაციამ მიმდინარე წლის მაისში გამოაქვეყნა: დადგინდა, რომ დასავლეთ საქართველოს

2014-2016 წლებში სამეგრელო-ზემო სვანეთში რელიგიური ორგანიზაციებისათვის გადაცემული ქონება და თანხები

02 სექტემბერი, 2016

 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” პერიოდულად აქვეყნებს ინფორმაციას სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების, მათთან დაკავშირებული ბიზნესკომპანიებისა  და  მათთვის გადაცემული ქონ