ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

ზაფხული 2011 - "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს" სამუშაო ბარათი

28 სექტემბერი, 2011

წარმოგიდგენთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ მეორე კვარტალურ დოკუმენტს სახელწოდებით „სამუშაო ბარათი“. დოკუმენტში მოკლედაა მიმოხილული ის თემები, რაც პირველ „სამუშაო ბარათში“ შევიდა. ასევე მოცემულია ქვეყნის იმ ძირითადი სფეროების შემაჯამებელი

ანგარიშვალდებულება დახმარების განხორციელებისას - კოლექტიური ცენტრების რეაბილიტაცია იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის საქართველოში

21 სექტემბერი, 2011

ეს კვლევა მიზნად ისახავს 2009 წლის იანვარსა და 2011 წლის იანვარს შორის საქართველოში „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის“ მიერ რეაბილიტირებული ძველი კოლექტიური ცენტრების სარემონტო სამუშაოების ხარისხის შეფასებასა და ასევე რეაბილიტაციის შესახე

არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებები საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პირველად პროექტთან დაკავშირებით

16 სექტემბერი, 2011

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო”, „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია”, „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება” და „ახალი თაობა – ახალი ინიციატივა”, კოალიციის ფარგლებში წარმოგიდგენთ ჩვენს მოსაზრებებს პოლიტიკუ

საერთაშორისო გამჭვირვალობა ინგლისი თავდაცის ბიუჯეტის გამჭვირვალობის გლობალურ კვლევას აქვეყნებს

14 სექტემბერი, 2011

თავდაცვის ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კუთხით საქართველო „საშუალოდან დაღმავალ“ კატეგორიაში მოხვდა; საქართველოს მსგავს პოზიციაზე მსოფლიოს 24 ქვეყანაა; მაღალი ქულები ქვეყნების 16 პროცენტმა მიიღო. ესენი მაღალგანვითრებული ქვეყნებია მდგრადი დემოკრატიული ტ

რეკომენდაციები საარჩევნო ადმინისტრაციის სტრატეგიულ გეგმაზე

07 სექტემბერი, 2011

საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს" მიაწოდა მის მიერ შემუშავებული სტრატეგიული გეგმის პროექტი, რომელიც 2011–2015 წლებზეა გათვლილი და სთხოვა ორგანიზაციას სტრატეგიასთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრ