ზაფხული 2011 - "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს" სამუშაო ბარათი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ზაფხული 2011 - "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს" სამუშაო ბარათი

28 სექტემბერი, 2011

წარმოგიდგენთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ მეორე კვარტალურ დოკუმენტს სახელწოდებით „სამუშაო ბარათი“. დოკუმენტში მოკლედაა მიმოხილული ის თემები, რაც პირველ „სამუშაო ბარათში“ შევიდა. ასევე მოცემულია ქვეყნის იმ ძირითადი სფეროების შემაჯამებელი შეფასებები, რომელთა დახვეწა და განვითარება ქვეყნის დემოკრატიურ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების გარანტი იქნება. ჩვენს მეორე სამუშაო ბარათში შევიდა ისეთი თემები, როგორიცაა ცვლილებები შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში, კონტროლის პალატის საქმიანობა და პროვატიზაცია საქართველოში.

აღნიშნულ შეფასებებს თან სდევს კონკრეტული რეკომენდაციები. აღნიშნული რეკომენდაციები ზოგადია და ის შეიცავს იმ პრობლემების მოკლე მიმოხილვას, რომელთაც სამომავლოდ მეტი ყურადღების უნდა დაეთმოს.
დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ შემდეგ მისამართზე: nana@transparency.ge

ჩვენს მიერ წარმოებული ყველა კვლევა და ანალიზი, ასევე ბლოგები მიმდინარე განვითარებებზე ელექტრონულად ხელმისაწვდომია საიტზე: http://transparency.ge/en

ჩვენს საქმიანობას ასევე თვალყური შეგიძლიათ მიადევნოთ:

Twitter: http://twitter.com/TIGeorgiaEng

Facebook: http://www.facebook.com/TransparencyInternationalGeorgia

 

print
workcard