ლობი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ლობი
20 ივნისი, 2017

საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული ლობისტური მომსახურება 2012-2016

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” აგრძელებს ლობისტური საქმიანობისა და ამ მიზნით პოლიტიკური ჯგუფების მიერ გაწეული დანახარჯების შესწავლას. ლობისტური მომსახურების მიღებისთვის გაწეული საქმიანობის და ხარჯების მონიტორინგი ანტიკორუფციული პოლიტიკის ზედამხედველობის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მიმართულებაა.