სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შეფასება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შეფასება

02 მაისი, 2017

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია 2016 წლის 15 დეკემბერს შეიქმნა, ხოლო ბოლო სხდომა 2017 წლის 22 აპრილს გამართა . „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” ყველა ეტაპზე აქტიურად იყო ჩართული კომისიის მუშაობაში. ქვემოთ წარმოგიდგენთ ჩვენს შეფასებას კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით. ვფიქრობთ, რომ საკონსტიტუციო პროექტში ყველაზე მნიშვნელოვანი სამსჯელო საკითხები პარლამენტის საარჩევნო სისტემა და პრეზიდენტის არჩევის წესი იყო.

 

print