ზაფხული 2011 - "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს" სამუშაო ბარათი