გამოკითხულთა მესამედი ფიქრობს, რომ ადგილობრივი თვიმმართველობა მის ინტერესებს არ გამოხატავს - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

გამოკითხულთა მესამედი ფიქრობს, რომ ადგილობრივი თვიმმართველობა მის ინტერესებს არ გამოხატავს

21 მაისი, 2018

 

ყოველი მესამე მოქალაქე ფიქრობს, რომ ადგილობრივი თვიმმართველობის ორგანოები მის ინტერესებს არ გამოხატავენ. გამოკითხვამ, რომელიც “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” დაკვეთით “კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა” 2018 წლის მარტში განახორციელა, ცხადჰყო, რომ გამოკითხულთა 32% აზრით, ქალაქის მერი მათ ინტერესებს არ გამოხატავს, საკრებულოს შემთხვევაში კი ეს მაჩვენებელი უფრო მეტია - 34%. შესაბამისად, მერების შემთხვევაში, გამოკითხულთა მხოლოდ 26% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ მერი გამოხატავს მათ ინტერესებს, საკრებულოს შესახებ იმავე აზრს კი 22% იზიარებს.

 

2015 წლის მონაცემებთან შედარებით, გაზრდილია იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებიც დადებითად აფასებენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების საქმიანობას - მაშინ მხოლოდ 11% ამბობდა, რომ მერი/გამგებელი გამოხატავდა მის ინტერესებს, საკრებულოს შესახებ კი ასე მხოლოდ 8% ფიქრობდა.

 

წინა წლების შედეგებთან შედარებით, არსებითი სხვაობა არაა მუნიციპალური სამსახურების მუშაობის შეფასებასთან დაკავშირებით. 2016 წლის გამოკითხვის შედეგების მსგავსად, მუნიციპალიტეტებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობით გამოკითხულთა 41%-ია კმაყოფილი. უცვლელია იმ გამოკითხულთა რაოდენობაც, რომლებიც ქალაქებში არსებული გამწვანებული სივრცეებითაა კმაყოფილი - 51% ამბობს, რომ პარკებითა და სკვერებით კმაყოფილია, 46% კი უკმაყოფილოა.

 

 

2018 წლის გამოკითხვით, მოქალაქეთა ყველაზე დიდ უკმაყოფილებას  მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა (56%), პარკებისა და სკვერების ნაკლებობა  და ქუჩების კეთილმოწყობის ხარისხი (46%-46%) იწვევს.