ხარვეზები ფოთის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა ქონებრივ დეკლარაციებში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ხარვეზები ფოთის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა ქონებრივ დეკლარაციებში

05 თებერვალი, 2019
Author: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“