სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებში თანამდებობის პირების არასრულად შევსებული დეკლარაციები და შეუთავსებელი საქმიანობა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებში თანამდებობის პირების არასრულად შევსებული დეკლარაციები და შეუთავსებელი საქმიანობა

15 აპრილი, 2021