დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების დეკლარაციებში გამოვლენილი დარღვევები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების დეკლარაციებში გამოვლენილი დარღვევები

21 აგვისტო, 2020