ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

სახელმწიფო უწყებების რეკლამები წინასაარჩევნო პერიოდში შესაძლოა მმართველი პარტიის რეკლამად აღიქმებოდეს

28 ივლისი, 2016

  ტელევიზიებით და სოციალური ქსელებში ხშირად გვხვდება ვიდეო რგოლები და სხვა სახის ვიზუალური მასალა, რომელშიც მოთხრობილია მთავრობის, ან სხვა საჯარო უწყებების მიღწევების თუ სამომავლოდ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ასეთი ტიპის ინფორმაცია წინას

არასრული ინფორმაცია კახეთის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ორგანოების ვებგვერდებზე

26 ივლისი, 2016

  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” პერიოდულად იკვლევს, თუ რამდენად გამჭვირვალედ მუშაობენ სხვადასხვა რეგიონის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები და რამდენად აქვს მოსახლეობას შესაძლებლობა, თვალი

2014 წლის შემდეგ მუნიციპალიტეტების ა(ა)იპებში დასაქმებულთა რაოდენობა 8 ათასზე მეტი პირით, ყოველთვიური სახელფასო ხარჯები კი 4 მილიონზე მეტი ლარით გაიზარდა

20 ივლისი, 2016

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში მიმდინარე პროცესებს აქტიურად აკვირდებოდა. ორგანიზაციის მიზანი იმი

საკრებულოს ფრაქციების ინიციატივების სიმცირე კახეთის მუნიციპალიტეტებში

12 ივლისი, 2016

  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ აგრძელებს  ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მონიტორინგს. ორგანიზაციამ უკვე გამოაქვეყნა სამეგრელო-ზემო სვანეთის, გურიის რეგიონების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალ