საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები და საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა კანონის პროექტზე პროფესიული განათლების შესახებ - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები და საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა კანონის პროექტზე პროფესიული განათლების შესახებ

10 თებერვალი, 2010