საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები და საერთაშორისო პრაქტიკა საქართველოს კანონის პროექტზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე ადმინისტრაციული ზედამხედველობის შესახებ - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები და საერთაშორისო პრაქტიკა საქართველოს კანონის პროექტზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე ადმინისტრაციული ზედამხედველობის შესახებ

10 თებერვალი, 2010