საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები და საერთაშორისო პრაქტიკა საქართველოს კანონის პროექტზე სოციალური დახმარების სისტემის შესახებ - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები და საერთაშორისო პრაქტიკა საქართველოს კანონის პროექტზე სოციალური დახმარების სისტემის შესახებ

10 თებერვალი, 2010