საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები და საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები და საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა

10 თებერვალი, 2010