საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა ენერგიის ეფექტიანი გამოყენების და ენერგოდაზოგვის მიმართულებით - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა ენერგიის ეფექტიანი გამოყენების და ენერგოდაზოგვის მიმართულებით

08 თებერვალი, 2010