ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმის მონიტორინგის ხელშეწყობა-საბოლოო ანგარიში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმის მონიტორინგის ხელშეწყობა-საბოლოო ანგარიში

10 თებერვალი, 2010