ენერგეტიკის სფერო საქართველოში:ენერგეტიკული გზაჯვარედინი გარდამავალ პერიოდში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ენერგეტიკის სფერო საქართველოში:ენერგეტიკული გზაჯვარედინი გარდამავალ პერიოდში

08 თებერვალი, 2010