პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კვლევა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კვლევა

28 ივნისი, 2011
elections