ნეპოტიზმი და სავარაუდო კორუფციის ნიშნები ადიგენის მერიაში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ნეპოტიზმი და სავარაუდო კორუფციის ნიშნები ადიგენის მერიაში

13 მარტი, 2024

ადიგენის მერის, გოჩა ქიმაძის ძმა, ჯემალ ქიმაძე 2021 წლიდან დღემდე  ააიპ „ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების  სამსახურის“ დირექტორია, რაც “კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ” კანონით თანამდებობრივი შეუთავსებლობაა. ჯემალ ქიმაძის დანიშვნის შემდეგ კი მისმა შვილმა, ჯუმბერ ქიმაძემ ადიგენის მერიისგან პირდაპირი შესყიდვებით 103,829 ლარი მიიღო

ადიგენის მერად გოჩა ქიმაძის არჩევამდე, ხუთი თვით ადრე, მისი ძმა ჯემალ ქიმაძე ააიპ „ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის“ დირექტორად დანიშნეს. გოჩა ქიმაძე ადიგენის მერის უფლებამოსილების განხორციელებას 2021 წლის 28 ოქტომბრიდან შეუდგა, თუმცა, მას ააიპ-ის დირექტორის პოზიციაზე ძმა არ შეუცვლია. 

„კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ კანონით, დაუშვებელია, რომ  თანამდებობის პირის სამსახურეობრივი ზედამხედველობის ქვეშ მისი ახლო ნათესავი იმყოფებოდეს, თუ ის კონკურსის წესით არ არის დანიშნული. ააიპ-ის დირექტორს კი მერი ნიშნავს განუსაზღვრელი ვადით და თავის მხრივ, დირექტორი მერთანაა ანგარიშვალდებული. 

2021 წლის ივნისიდან აგვისტოს ჩათვლით, სამ თვეში, ადიგენის მერიამ ააიპ-ის დირექტორის, ჯემალ ქიმაძის შვილს 7 პირდაპირი შესყიდვა გაუფორმა 103,829 ლარზე. Მანამდე ორი წლის განმავლობაში  ჯუმბერ ქიმაძეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისგან  მხოლოდ ორი პირდაპირი შესყიდვა ჰქონდა მიღებული 9,949 ლარის ოდენობით.

print