ნინო ჩიჩუა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ნინო ჩიჩუა

განცხადების თარიღი: 25 September 2020
არა-ანაზღაურებადი საქმიანობა

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ გამგეობის წევრი
საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი - მომსახურების ხარისხის უფროსი

ანაზღაურებადი საქმიანობა

გაუ თბილისის პიარ სკოლა - ლექტორი

მნიშნელოვანი აქციები (5%-ზე მეტი) ან საკონტროლო პაკეტი

K Element – მმართველი პარტნიორი, აქციონერი (67%)

Public Office

N/A

დამატებითი ინფორმაცია

ნინო ჩიჩუა

(გამგეობის წევრი)

იხილეთ ბიოგრაფია

ინტერესთა კონფლიქტის დეკლარირება