"ვილიკლიკოთ ევროპაზე" 2019 წლის ნოემბრის გადაცემა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

"ვილიკლიკოთ ევროპაზე" 2019 წლის ნოემბრის გადაცემა

07/11/2019