ხარვეზები აჭარის მთავრობის თანამდებობის პირთა და უმაღლეს საბჭოს წევრთა დეკლარაციებში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ხარვეზები აჭარის მთავრობის თანამდებობის პირთა და უმაღლეს საბჭოს წევრთა დეკლარაციებში

07 თებერვალი, 2019
Author: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“