„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” სამოქალაქო საბჭოების მიერ ზუგდიდსა და ფოთში 2019 წელს გამოვლენილი საჭიროებები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” სამოქალაქო საბჭოების მიერ ზუგდიდსა და ფოთში 2019 წელს გამოვლენილი საჭიროებები

22 ოქტომბერი, 2019