იმერეთის მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირთა დეკლარაციებში გამოვლენილი დარღვევები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

იმერეთის მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირთა დეკლარაციებში გამოვლენილი დარღვევები

30 მარტი, 2023