დარღვევები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების ქონებრივ დეკლარაციებში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

დარღვევები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების ქონებრივ დეკლარაციებში

27 დეკემბერი, 2018
Author: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“