ცაგერისა და ლენტეხის თანამდებობის პირთა არასრულად შევსებული დეკლარაციები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ცაგერისა და ლენტეხის თანამდებობის პირთა არასრულად შევსებული დეკლარაციები

13 სექტემბერი, 2021