ბათუმის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების არასრულად შევსებული დეკლარაციები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG