ამბროლაურისა და ონის თანამდებობის პირთა არასრულად შევსებული დეკლარაციები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ამბროლაურისა და ონის თანამდებობის პირთა არასრულად შევსებული დეკლარაციები

19 ოქტომბერი, 2020