აჭარის უმაღლესი საბჭოსა და მთავრობის თანამდებობის პირთა არასრულად შევსებული დეკლარაციები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG