ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციათა მოსაზრებები საარჩევნო გარემოს სრულყოფასთან დაკავშირებით

02 მაისი, 2011

ოთხი ორგანიზაცია - „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო”, „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება”, „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია” და „ახალი თაობა – ახალი ინიციატივა” – ყურადღებით ვაკვიდრებით საარჩევნო კოდექს

გვერდები