ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" და "ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის" მიმართვა პარლამენტისადმი კონსტიტუციის პროექტის განხილვის ვადის გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით

26 აგვისტო, 2010

საქართველოს უახლეს ისტორიაში განვითარებული პოლიტიკური პროცესების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ჩვენი ქვეყნის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა პოლიტიკური სისტემისა და სახელმწიფო მმართველობის ფორმის სწორად განსაზღვრას, აგრეთვე ა

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციათა მხარდაჭერით, თხოვნით მიმართავს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს დევნილთა საკითხების მართვის კომიტეტში ადგილის დასაბრუნებლად

25 აგვისტო, 2010

ქ. თბილისში დევნილთა საკითხებზე მომუშავე შვიდი ყველაზე აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო " თხოვნით მიმართავს საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს, რათა ნება დართოს დევნილთა სა