ჩვენი გუნდი

უფროსი თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი

თბილისის წარმომადგენლობა

იურისტი
მთავარი იურისტი
ინფორმაციის ოფიცერი
ფინანსური ოფიცერი
უფროსი ანალიტიკოსი
იურისტი
HR მენეჯერი / ადმინისტრაციული ოფიცერი
პროექტების კოორდინატორი
ვიზუალური მედიის პროდიუსერი
უფროსი ანალიტიკოსი
კომუნიკაციების ოფიცერი
უფროსი ანალიტიკოსი
ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
იურისტი / ანალიტიკოსი
უფროსი ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
მკვლევარი
იურისტი
პროექტის მენეჯერი / ფონდების მოძიების მენეჯერი
IT/Digital მენეჯერი
ფინანსური კოორდინატორი
ოფისის ასისტენტი
მძღოლი
ლოჯისტიკის ასისტენტი

ბათუმის წარმომადგენლობა

რეგიონული ოფისების მენეჯერი
იურისტი
ანალიტიკოსი
იურისტი

ქუთაისის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი
იურისტი

ზუგდიდის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი

სტაჟირების პროგრამა

სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი