ჩვენი გუნდი

უფროსი თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი

თბილისის წარმომადგენლობა

პროექტების მენეჯერი / ფონდების მოძიების მენეჯერი
ოფისის ასისტენტი
IT/Digital მენეჯერი
მძღოლი
ფინანსური კოორდინატორი
იურისტი
მთავარი იურისტი
ლოჯისტიკის ასისტენტი
HR მენეჯერი / ადმინისტრაციული ოფიცერი
ინფორმაციის ოფიცერი
ფინანსური ოფიცერი
იურისტი
პროექტების კოორდინატორი
ვიზუალური მედიის პროდიუსერი
უფროსი ანალიტიკოსი
კომუნიკაციების ოფიცერი
უფროსი ანალიტიკოსი
ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
იურისტი / ანალიტიკოსი
უფროსი ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
მკვლევარი
იურისტი

ბათუმის წარმომადგენლობა

რეგიონული ოფისების მენეჯერი
იურისტი
ანალიტიკოსი
იურისტი

ქუთაისის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი
იურისტი

ზუგდიდის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი

სტაჟირების პროგრამა

სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი