ENG
ჩვენი გუნდი

უფროსი თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი

თბილისის წარმომადგენლობა

ადმინისტრაციული ასისტენტი
პროექტის მენეჯერი / ფონდების მოძიების მენეჯერი
HR მენეჯერი / ადმინისტრაციული ოფიცერი
მკვლევარი
ანალიტიკოსი
კომუნიკაციების ოფიცერი
ფინანსური ოფიცერი
იურისტი / ანალიტიკოსი
უფროსი ანალიტიკოსი
ვიზუალური მედიის პროდიუსერი
პროექტების კოორდინატორი
უფროსი ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
მთავარი იურისტი
იურისტი
უფროსი ანალიტიკოსი
უფროსი ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
იურისტი
იურისტი
უფროსი ანალიტიკოსი
მძღოლი

ბათუმის წარმომადგენლობა

ანალიტიკოსი
რეგიონული ოფისების მენეჯერი
იურისტი
იურისტი

ქუთაისის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი
იურისტი

ზუგდიდის წარმომადგენლობა

იურისტი
რეგიონული კოორდინატორი