230 000 ¢შეწირული თანხის ჯამი
კომპანიის დასახელება მონაწილეობის ფორმა შემოწირულებები საიდენტიფიკაციო კოდი
შპს მანგანუმ ლოჯისტიკი დირექტორი - 416334149
შპს მეტალ სოლუშენი დირექტორი - 404531761
შპს თრეიდინგ სოლუშენს დირექტორი - 402043445
შპს კალაური დირექტორი - 416351806
შპს შუქრუთი + პარტნიორი - 404596086
იბერია-მშენი დირექტორი - 216424992
შპს იმერსილიკატი დირექტორი - 406316044
შპს სანდო პარტნიორი - 415598286
შპს მნ ლოჯისტიკი დირექტორი - 416330688
შპს იბერია ლ.ტ.დ. დირექტორი - 216288149
შპს მ.ნ დირექტორი - 416309925
შპს ნ.დ.ლ დირექტორი - 416306802
შპს კავ-ცემენტი დირექტორი - 416294290
შპს რუსთავლიფტი 2011 დირექტორი - 416293013
შპს რუსთავმშენი დირექტორი - 216386202
შპს ხეგა დირექტორი - 216393258
შპს იბერია-2011 დირექტორი - 416288010
შპს მანექსი + პარტნიორი - 426523087
შპს იბერია 2010 პარტნიორი - 216452728
შპს სანდო დირექტორი (ყოფილი) - 216410373