14 700 ¢შეწირული თანხის ჯამი
კომპანიის დასახელება მონაწილეობის ფორმა შემოწირულებები საიდენტიფიკაციო კოდი
შპს ოვალი დირექტორი - 401985170
შპს მმმ დირექტორი - 405120881
შპს ბ.კ 500 პარტნიორი - 206332930
სს საქჰიდროენერგომშენი გენერალური დირექტორი - 204871807
შპს გეოჰორიზონტი დირექტორი - 204572300
შპს გეომშენ 777 დირექტორი - 204557808
შპს მშენსერვისი დირექტორი - 405010287
შპს ჰორიზონტი ხელმძღვანელი - 204889291
შპს საქ.ჰიდრო.მშენი. დირექტორი - 404913876
შპს ივერია საფლაი თექნოლოჯის Iveria Supply Technologies Llc პარტნიორი (ყოფილი) - 405022522