14 700 ¢შეწირული თანხის ჯამი
კომპანიის დასახელება მონაწილეობის ფორმა საიდენტიფიკაციო კოდი
შპს ოვალი დირექტორი 401985170
შპს მმმ დირექტორი 405120881
შპს ბ.კ 500 პარტნიორი 206332930
სს საქჰიდროენერგომშენი გენერალური დირექტორი 204871807
შპს გეოჰორიზონტი დირექტორი 204572300
შპს გეომშენ 777 დირექტორი 204557808
შპს მშენსერვისი დირექტორი 405010287
შპს ჰორიზონტი ხელმძღვანელი 204889291
შპს საქ.ჰიდრო.მშენი. დირექტორი 404913876
შპს ივერია საფლაი თექნოლოჯის Iveria Supply Technologies Llc პარტნიორი 405022522