60 000 ¢შეწირული თანხის ჯამი
კომპანიის დასახელება მონაწილეობის ფორმა საიდენტიფიკაციო კოდი
შპს ვერა თვინს დირექტორი 436037030
შპს ეფ პი სი კომპანი დირექტორი 405092938
შპს გივისთან დირექტორი 203840406
შპს ჩიბუხ ტრანსი დირექტორი 404565644
შპს მილენიუმი-2006 ხელმძღვანელი 216421432
შპს თბილცემენტი ხელმძღვანელი 204967385
შპს თბილცემენტ გრუპ პარტნიორი 436031973
შპს ავანტი დირექტორი 436034355
შპს თბილცემენტი დირექტორი 436034836
შპს თბილცემენტ თიზ დირექტორი 415080548