40 000 ¢შეწირული თანხის ჯამი
კომპანიის დასახელება მონაწილეობის ფორმა საიდენტიფიკაციო კოდი
შპს გეორგია პარტნიორი 208143793
შპს ნიუ კატერინგ ჯორჯია პარტნიორი 204467344
სს ელექტრომოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხნის თბილისის ფილიალი დირექტორი 209450137
შპს Tobi პარტნიორი 404393027
შპს ჯისისი დირექტორი 404400616
შპს გერგეთი დირექტორი 404486007
შპს ჯბატ Gbat პარტნიორი 404407628
შპს საქართველოს ლოჯისტიკური კომპანია დირექტორი 404482831
შპს სტასია პარტნიორი 406118883