35 000 ¢შეწირული თანხის ჯამი
კომპანიის დასახელება მონაწილეობის ფორმა შემოწირულებები საიდენტიფიკაციო კოდი
სს ამბროლაურგაზი დირექტორი - 222936125
შპს იბერკომპანი - ჰოლდინგი დირექტორი - 201955081
შპს ევრო ტესტი დირექტორი - 405243188
შპს ჰოუმმარტი დირექტორი - 405253489
შპს მინისო ჯორჯია დირექტორი - 405164879
შპს იბერკომპანი დირექტორი - 211358181
შპს იბერკომპანი ოილი დირექტორი - 202231165
შპს იბერკომპანი ირაო დირექტორი - 205216504
შპს ბორან ჯ ხელმძღვანელი (ყოფილი) - 205270106
შპს მოტო სერვისი ხელმძღვანელი (ყოფილი) - 206343615
შპს ბორან ლაითი ხელმძღვანელი (ყოფილი) - 206343492
შპს Iberia Food Company დირექტორი (ყოფილი) - 404992273
შპს იბერკომპანი დირექტორი (ყოფილი) - 231963818
შპს კასლეთი 1 პარტნიორი (ყოფილი) - 406107092
შპს იბერჰესი დირექტორი (ყოფილი) - 405143045